NEWS

6 oktober 2015

Edito 308 – MARC VAN BRABANT Secretaris-generaal Road Federation Belgium

Nadenken en consequent zijn!
Wij leven in een tijdperk waarin de aanleg en renovatie van wegen steeds sneller, goedkoper en efficiënter dient te gebeuren, dat laatste met name wat de verstoring van het verkeer aangaat. Vergeten we vooral de service aan de bevolking niet!

Klik op de foto's om ze te vergroten

Bevolking in het meervoud (verdelers, handelaars, toeristen, administratieve diensten enz.). Om op die nieuwe filosofie te anticiperen, hebben mens en machine zich reeds aangepast. Maar – en u hoort me al komen – wat gebeurt er bij ons ? Wat gebeurt er verdorie?

Hoe ver staat het politieke redeneringsproces van onze verantwoordelijken? De voorzitter van RFBelgium schreef korte tijd geleden in ditzelfde blad: “Waar gaan de miljarden naartoe?”

In die geest citeerde Yvo Derdaele het Planbureau toen hij zijn editoriaal schreef in 2014: “Tussen 2008 en 2030 voorziet het Planbureau, bij een ongewijzigd beleid, een vermeerdering van het wegtransport met 20% voor het personenvervoer EN met maar liefst 62% voor het goederenvervoer!”

Wel dan? Gaan de oren tintelen bij onze belastingheffers? Voor de goede zaak! LATEN WE NIEUWE BELASTINGEN HEFFEN! En waar zal dat geld naartoe gaan? Wat moeten we doen om het hoofd te bieden aan die vermeerdering van het Verkeer (met grote V en bij ongewijzigd beleid, bis repetita …)?

Ons eerste antwoord op die vraag is “nadenken en consequent zijn”.

Waartoe dienen mooie verklaringen indien ze in één adem een duidelijke wil en het tegenovergestelde ervan bevatten? Een voorbeeld? Een belangrijke persoonlijkheid verklaarde voor kort omtrent de “Meisertunnel” voor een publiek van vakmensen dat dit de “tunnel van de kwaliteit!” zou worden. Enkele maanden later verkondigt diezelfde persoonlijkheid dat “die tunnel geen enkel nut heeft”. Oh, droefenis …

Mens en machines brengen zich in staat van paraatheid bij het horen van dergelijke verklaringen. Maar dan pats … Dit is natuurlijk slechts één voorbeeld. Maar, over nadenken gesproken … We moeten geloven en optimistisch zijn, maar wat gebeurt met de “missing links” (ontbrekende schakels waarvan sommige reeds sedert 1970, jawel, ter studie voorliggen), met de renovatieplannen (te weinig centen)?

Geïnteresseerden kunnen de (huidige) lijst van de missing links inkijken bij de RFB. Sommige studenten raken naar het einde van hun studies toe gepassioneerd door de methodologie (of het gebrek eraan) die als basis dient voor het nemen van lange-termijnbeslissingen in deze materie.

Studenten, zij zijn de toekomst. Laten we hopen dat onze jeugd zich om de toekomst op middellange/lange termijn zal bekommeren zonder het voorbeeld van hun “korte termijn” voorgangers te volgen. Tijdens het volgende wegencongres hopen wij te kunnen terugkomen op de parameters waarvan de wegenbouw afhangt. Tegen dan hopen we over kwaliteitswerken te beschikken. Zegt men niet: “Gaat het goed in de bouw, dan gaat het overal goed”. Ook als onze wegen dichtslibben? Niets van, zit het verstopt, dan gaat niets goed …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.