NEWS

20 juli 2016

Edito 316 – « Stage V », Sigrid DE VRIES Secretary General CECE

OP DE GRENZEN VAN HET ECONOMISCH HAALBARE!‎
CECE - Committee for the European Construction Equipment industrySigrid DE VRIES

Klik op de foto's om ze te vergroten

Het Europees Parlement heeft begin juli zijn zegen gegeven aan een verdere aanscherping van de Europese emissiewetgeving die Europa de strengst gereguleerde regio ter wereld maakt voor kwalijke uitlaatgassen van off-road machines en werktuigen, en Europese graaf- en wegenbouwmachines de schoonste ter wereld als het gaat om fijnstof en NOx‎. Dat is een stap om wel even bij stil te staan. Niet dat tot nog toe niets was gebeurd. Sinds 1997 is de emissiewetgeving voor non-road voertuigen in stappen ingevoerd en de uitlaatgassen zijn vandaag, dus ook zonder de komende ‘Stage V’ , al meer dan 95% schoner dan voordien. Maar de nieuwste maatregelen breiden het aantal machines uit dat onder de wetgeving valt _ van de kleinste tot ook de grootste motorcategorie _ en brengt de normen voor fijnstof over de hele linie op een hoog niveau.

De machinebouwindustrie staat nu voor de geweldige uitdaging om de nieuwe voorschriften om te zetten in haar gehele, zeer omvangrijke, productenportfolio, en dat in een tijdsbestek van slechts enkele jaren. De nieuwe regels gaan gefaseerd in vanaf 2019 en het zal nog de nodige inspanningen en investeringen vergen om de noodzakelijke veranderingen in de producten en hun ontwerp aan te brengen  en de klant tegelijkertijd te blijven bedienen met de verwachte en gewenste prestaties, alswel vernieuwingen op vlak van veiligheid, ergonomie en productiviteit. Uit een recente enquete onder CECE bedrijven in heel Europa bleek dat fabrikanten de afgelopen jaren een overgroot deel van hun R&D capaciteit in emissiereductietechnologie hebben gestoken en moeten steken, investeringen die voor de client niet altijd evident waren. Ook de komende jaren, in aanloop naar Stage V, blijft die druk nog hoog.

Inmiddels heeft het brede maatschappelijk debat , over duurzaamheid in het algemeen en verbetering van luchtkwaliteit in het bijzonder, het begrip voor de toepassing van emissietechnologie wel vergroot maar het spanningsveld tussen wat moet van de maatschappij – ons allen – en wat gewenst wordt door de markt, blijft voelbaar. Het is een spagaat die de bouwmachineindustrie bedwingt met dat waar ze het allerbeste in is: uitmuntende technologie. De nieuwste generatie machines is in tal van opzichten superieur aan voorgaande. Maar het is een opdracht waarbij ze ook best wat steun zou mogen krijgen en verwachten, niet in de laatste plaats van de wetgever in de vorm van promotie van zowel de exellentie als de noodzaak van de nieuwe geavanceerde technologie: alleen als die gebruikt wordt, ten slotte, werpt de invoering van nieuwe voorschriften ook werkelijk vruchten af.

De Europese machinebouwindustrie levert met de jongste generatie werktuigen haar bijdrage aan de gezamenlijke inspanning die nodig is om de schadelijke uitstoot van dieselmotoren te beperken. Ze raakt daarbij aan de grenzen van het economisch haalbare.‎ Het is nu aan de maatschappij om de beschikbare middelen ook daadwerkelijk in te zetten.

Tegelijkertijd ‎werd door de fabrikanten de  vooruitgang op terrein van brandstofverbuik, veiligheid, ergonomie, productiviteit, telematics en service niet uit het oog verloren, wel integendeel. Het is een strategie die de sector nu met hernieuwde energie ter hand zal nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.