NEWS

23 January 2019

Nieuwe Secretaris-Generaal bij SIGMA

SIGMA, de federatie van de algemeen vertegenwoordigers van materieel voor openbare en private werken, voor de bouw en voor goederenbehandeling, hield op maandag 21 januari haar nieuwjaarsreceptie op het Autosalon. De grootste verdelers en officiële vertegenwoordigers van materieel treffen er elkaar in een gastvrije, vriendelijke sfeer en bespreken er hoe het voorbije jaar verlopen is en wat hun verwachtingen zijn voor het nieuwe jaar dat zich aandient.

Klik op de foto's om ze te vergroten

Iedereen was benieuwd naar de nieuwe secretaris-generaal Joëlle GERMAIN die diezelfde dag in functie trad en Nathalie POISONNIER opvolgt die sedert september 2018 directeur is van de Belgische brouwersfederatie.

Welbespraakt als altijd, hield voorzitter Dries VAN HAUT eraan Joëlle GERMAIN te feliciteren die haar job als Training Manager bij Fiat-Chrysler Group vaarwel zei om nieuwe uitdagingen aan te gaan bij SIGMA. Hij bedankte trouwens ook haar voorgangster.

Verder verheugde het de Voorzitter vooral te zien dat de verwachtingen die hij in zijn speech van vorig jaar uitgesproken had, ingelost werden … Oef! “De resultaten van de sectie Burgerlijke Bouwkunde/bouw zijn beter dan in 2017 en duiden op een groei van 5 tot 10%. De CECE heeft het zelfs over een stijging met 14%. De trends die zich aftekenen, zijn de aanhoudende groei van het verkoopvolume van minigravers en de lichte terugval in de graafmachines op banden na de groei van vorig jaar, terwijl de graafmachines op rupsen stabiel blijven.”

Het was nochtans een moeilijk jaar voor SIGMA omwille van de blijvende problemen met het nieuwe softwareplatform voor de verwerking van verkoopstatistieken, maar ook door de stopzetting van de Cleanma.be sub-sectie die heeft geleid tot het ontslag als bestuurder van Rudi BRAUNS. Ook Geert DE BRUYCKER die er door de overname van zijn bedrijf niet meer werkt, en Kris VOCHTEN die SMT Belgium ingeruild heeft voor JCB Benelux, zijn ontslagnemend. “Samengevat, hoeven we ons in 2019 geen zorgen te maken op economisch gebied. Laten we hopen dat we voor de derde opeenvolgende keer een jaar van stabiliteit en hoogconjunctuur zullen kennen.”

Maar aangezien het steeds moeilijker wordt om geschikt personeel aan te werven, heeft SIGMA geld vrijgemaakt om een campagne op te starten die het beroep van servicemonteur meer bekendheid moet geven en aantrekkelijker moet maken. Daarnaast wil de Federatie een nieuwe stimulans geven aan SigmaCert om die certificering uit te breiden en werkgroepen te versterken rond thema’s als veiligheid of technische aspecten waarrond vaak problemen rijzen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *