NEWS

5 februari 2016

Edito 311 – ir Claude VAN ROOTEN
 Directeur-generaal van het OCW

MOBILITEIT EN DUURZAME WEGEN!
Midden vorige eeuw had iedereen begrepen dat er nood was aan een goed verkeersnetwerk om de economie te stimuleren.

Klik op de foto's om ze te vergroten

Als titularis van de cursus “conception en gestion des infrastructures de transport” (ontwerp en beheer van de transportinfrastructuur) aan de VUB, probeer ik de basisbeginselen van duurzame bouw bij te brengen, zonder de principes te verloochenen van mijn vermaarde voorganger, professor Hondermarq, die aan de grondslag lag van het wegennet in ons land. Zijn langetermijnvisie inzake mobiliteit omvatte weliswaar niet de ondenkbare, huidige groei van zowel het personen- als het goederenvervoer, maar ze had zeker de verdienste te anticiperen op een sterke groei van onze economie en onze bevolking.

Midden vorige eeuw had iedereen begrepen dat er nood was aan een goed verkeersnetwerk om de economie te stimuleren. Iedereen wist dat economische groei niet tot stand kan komen zonder groei van de transportsector, ook al dienen we hier enigszins te nuanceren.

Nu zien we twee verrassende fenomenen opduiken.

Het eerste betreft het onderhoud van ons patrimonium. Onze voorgangers hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om goede infrastructuur aan te leggen, maar momenteel wordt weinig geld uitgetrokken voor de toch onontbeerlijke renovatie en onderhoud van ons wegennet. Dit gebrek aan middelen leidt onvermijdelijk tot beschadiging, terwijl de onderhoudskosten in de toekomst alleen maar zullen oplopen door een gebrek aan preventieve maatregelen.

De tweede trend die zich aftekent, is nog onrustwekkender: men overweegt bepaalde cruciale schakels buiten dienst te stellen omwille van louter financiële redenen! Het is evident dat de leefbaarheid van onze krappe grondgebied en in het bijzonder onze grote steden gegarandeerd dient te worden en dat de hinder (luchtverontreiniging, lawaai enz.) beperkt moet worden. Deze thema’s zijn aan significante vooruitgang onderhevig, zowel wat de bouw als het gebruik van onze infrastructuur aangaat. Zo werkt het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw onder mijn leiding bijvoorbeeld mee aan het onderzoek dat de rijweerstand van de voertuigen op de weg moet beperken, en dat met de bedoeling het brandstofverbruik van de voertuigen te verminderen. Ook al kan die besparing gering lijken, toch zouden de globale besparingen voor onze maatschappij wel eens significant kunnen zijn. Tal van grote steden overal ter wereld organiseren het bovengrondse leven in functie van zachte transportwijzen en regelen het spoor- en wegtransport ondergronds. Wel dan, zullen wij in ons dichtbevolkte land dat zich graag als HET logistieke platform van Europa (vermits wij de hoofdstad zijn) ziet, het omgekeerde doen?

In deze op zijn minst verrassende context, en in mijn naïeve onschuld, nodig ik jullie uit voor de OCW-opleiding Duurzame wegen. Deze opleiding is opgevat als een driejarige cyclus. In 2016 ligt de klemtoon op Productie, uitvoering en controle. Volgend jaar komen Onderhoud en herstelling aan de beurt. De cyclus wordt in de toekomst uiteraard herhaald.

Heeft u de eerste lesdagen gemist? Geen nood, u kunt zich nog inschrijven voor het vervolg door middel van het elektronische formulier dat u op onze website www.crr.be onder de rubriek Agenda terugvindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.