NEWS

15 juni 2016

EDITO 314/315 – ir. Dirk VAN LOO CEO van vzw COPRO

CERTIFICERING OP GOEDE WEG
“Een duurzame weg begint bij een kwaliteitsproduct”. Dat geldt nog altijd en iedereen schaart zich achter dit gezegde.

Klik op de foto's om ze te vergroten

Certificering is vandaag de dag onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsproducten en –toepassingen. De bouwnijverheid vormt daarop geen uitzondering. In het kader van bouwprojecten is een “derde” meer dan noodzakelijk geworden. Die derde partij die onafhankelijk werkt van de producent en de opdrachtgever, ziet op onpartijdige wijze toe op de kwaliteit van de werken en voegt een ontegensprekelijke meerwaarde toe aan de totaalkwaliteit van het project.

We werkten eind de jaren ’70 aan een nieuw, speciaal bestekmodel voor gesubsidieerde infrastructuurwerken dat heeft geleid tot een nieuwe benadering van de “controle van de materialen”. Producten konden niet verwerkt worden – en dat is nu nog altijd het geval – zonder goedkeuring door de leidende ambtenaar. De monsternemingen op de werf, de laboratoriumtests en het wachten op de resultaten verstoorden echter aanzienlijk het goede verloop van de werken.

Artikel 12 van het KB omtrent de algemene aannemingsvoorwaarden zou de oplossing brengen: er kan niet afgeweken worden van die inspecties tenzij de producten, tijdens hun fabricageproces, door een onafhankelijke instelling gekeurd worden.

De voorbije decennia heeft de administratie haar technische kader niet op structurele wijze kunnen aanvullen met het oog op de uitvoering van en het toezicht op de werken. Door chronisch gebrek aan controle van de werken dient steeds vaker een beroep gedaan te worden op een derde. Die tussenkomst dient in perfecte verstandhouding met de overheid te gebeuren. Zonder in de rol van de administratie te treden, draagt de derde partij dankzij haar competentie inzake specifieke en welbepaalde controles (proeven met producten, analyse van de grondstoffen, onderzoek naar de zelfcontrole door de fabrikant enz.) bij tot het opschroeven van het algemene kwaliteitsniveau. Met uitzondering van dit kwaliteitsgedeelte, behoudt de administratie de complete controle over de ontvangst van goederen en de oplevering van bouwwerken. Haar ambtenaren kunnen zich op die manier weer meer op hun globale werfbeheeropdracht toeleggen (controle van de conformiteit tussen werken en plannen).

“Een duurzame weg begint bij een kwaliteitsproduct”. Dat geldt nog altijd en iedereen schaart zich achter dit gezegde.

Maar een “kwaliteitsproduct” garandeert niet noodzakelijk een goed eindresultaat. Naast de productkwaliteit, zijn er nog veel andere niveaus waarop het verkeerd kan lopen: het concept, het transport, de uitvoering, het onderhoud …

Vandaar dat het idee is gerijpt dat certificering en controle ook een grotere rol zouden kunnen spelen bij de uitvoering. Steeds meer – openbare of private – opdrachtgevers zijn zich ervan bewust dat die middelen bijdragen tot een eindresultaat van betere kwaliteit. “De uitvoerders”, van hun kant, stellen vast dat ze op de manier de kwaliteit van hun knowhow in de verf kunnen zetten en front kunnen vormen tegen een soms oneerlijke concurrentie.

Het ogenblik lijkt aangebroken om deze principes toe te passen in samenwerking met de complete sector: openbare en private opdrachtgevers, aannemers, experts, fabrikanten en gebruikers. Laten we allemaal samen iets moois, maar vooral iets nuttigs verwezenlijken.

De consumenten worden overspoeld door ecologische labels en weten niet goed meer waar ze aan toe zijn. Een rationalisering dringt zich op, ook in de bouwsector. Vooral wanneer men overweegt om ook milieuparameters als aanbestedingscriteria in te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.