NEWS

21 juni 2018

Bouw: alle indicatoren wijzen op mooi weer

We kunnen alle bezorgde blikken en ongeruste gedachten achter ons laten. Robert de MUELENAERE, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, en haar voorzitter Paul DEPRETER kondigden tijdens de jaarlijkse conferentie van de bouwbarometer met de glimlach de nodige opklaringen aan in de sector.

Klik op de foto's om ze te vergroten

Hoewel de bouwwereld sedert twee jaar reeds enige groei boekt, slaagde haar werkgelegenheidscurve er niet in zich te herstellen. Het is een feit dat tussen 2012 en 2015 20.000 banen om loonkostredenen ingenomen werden door gedetacheerde werknemers. De eerste maatregelen van Europa en de Regering die verplichtten om gelijke beloning in het gastland toe te passen, volstonden niet. De sociale lasten die door het land van herkomst geïnd worden, liggen beduidend lager dan in België. De kloof bedraagt zo’n 6 euro per uur. Onder druk van het VBO, heeft de Regering dit jaar de TAX SHIFT ingevoerd die in 2017 gestemd werd, terwijl de Confederatie Bouw sedert twee jaar reeds, met veel lobbyen speciale voorzieningen in de sector voor werken ter plaatse eiste. Al die inspanningen hebben geleid tot een geleidelijke lastenverlaging die over 3 jaar gespreid wordt en tegen 2020 een terugbetaling van drie euro per uur op de voorheffing moet opbrengen.

Het resultaat liet niet lang op zich wachten, het herstelde vertrouwen van de werkgevers uit de bouwsector bleek uit de werkgelegenheidscijfers die na afloop van het eerste semester voor het eerst met 2.000 eenheden gestegen zijn ten opzichte van de eerste helft van 2017. De werkgelegenheid is gestegen van 201.000 tot 203.000 werknemers. Met die trend voor ogen, voorziet het Federaal Planbureau tegen 2023 de creatie van 24.000 banen. De curve van de gedetacheerde werknemers zakt van haar kant met zo’n 5.000 banen. De epidemie lijkt ingedijkt. Maar dit mooie resultaat is niet enkel aan die maatregelen te danken, de werkgelegenheid wordt ook gestimuleerd door de algemene economische opleving die wordt ondersteund door de stijging van het beschikbare inkomen van de gezinnen.

De nieuwbouw mag rekenen op een sterke groei van om en bij de 7% in 2018, die wellicht moeilijk te handhaven zal zijn in 2019, behalve wanneer de vraag groter blijkt dan verwacht, zoals in 2017. In de renovatie is sprake van een meer bescheiden groei (1%), maar in 2019 zou dat cijfer tot 2 à 3% moeten stijgen. De niet-residentiële nieuwbouw dreigt met 1 tot 2% terug te vallen in 2018, maar zal zich in 2019 flink herstellen met het “scholen voor morgen bis” project. Vreemd genoeg, noteren we dit jaar in de niet-residentiële renovatie, met de renovatie van het Justitiepaleis, een groei met 7%. Maar verwacht wordt dat dit volgend jaar wel anders zal zijn. Tot slot kent de burgerlijke bouwkunde dit jaar een mooie vooruitgang (+/-8%) ten gevolge van openbare investeringen. Dankzij de gemeenteraadsverkiezingen en de plannen 2019 voor de 3 gewesten zal die groei wellicht in mindere mate aanhouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.